آموزش نرم افزار تحلیل آماری

آموزش نرم افزار تحلیل آماری برای پایان نامه

آموزش نرم افزار تحلیل آماری برای انجام پایان نامه  آموزش نرم افزار تحلیل آماری برای انجام پایان نامه جزو یکی از پر اهمیت ترین مرحله در پایان نامه محسوب می شود.   برای انجام تحلیل آماری در آغاز کار باید مطالب و داده ها را به شکل میدانی آزمایشی و همچنین در کتابخانه ای گردآوری…

ادامه مطلب
تحلیل آماری

نرم افزار های ژنتیک کمی

روش استفاده از نرم افزار های ژنتیک کمی  به دلیل گسترش پیدا کردن علم و دانش در رابطه با ژنتیک نرم افزارهای متعددی طراحی و ساخته شده اند. هر کدام از این نرم افزار های ژنتیک دارای کاربرد بخصوصی هستند. هیچ نرم افزار ژنتیکی نمی‌تواند  به تنهایی کلیه الگوریتم ها و روش های محاسباتی را…

ادامه مطلب