مصاحبه نيمه ساختار يافته

مصاحبه نیمه ساختار یافته

نحوه مصاحبه نیمه ساختار یافته مقاله  یکی از شیوه های گردآوری اطلاعات در پژوهش مصاحبه  به خصوص مصاحبه نيمه ساختار يافته می باشد. دانشجویان باید بهره گیری از شیوه ی مصاحبه، انواع و اقسام آن را  بشناسند. طبق موضوع و اطلاعات مورد احتیاج خود یک شیوه را برای انجام پایان نامه انتخاب کنند. موسسه ترسیم…

ادامه مطلب