تقدیر و تشکر در مقاله

روش های نوشتن سپاسگزاری از استاد در پایان نامه

روش های نوشتن سپاسگزاری از استاد در پایان نامه  اکثر افراد در جستجوی پی بردن به اشتباهات خود هستند.  آیا تا به حال به این مسئله فکر کرده اید که چه کاری صحیح و مطلوب صورت گرفته است؟ و اینکه  چه مقدار از اشخاص برای انجام کار صحیح شان حتی اگر رئیس شما نمی باشد…

ادامه مطلب
تقدير و تشكر از استاد

تقدیر و سپاسگزاری از استاد راهنما

تقدیر و سپاسگزاری از استاد راهنما  سپاسگزاری از استاد راهنما در پایان نامه جزو یکی از پر اهمیت ترین صفحات در کلیه پایان نامه ها می باشد. در اين مقاله قصد داريم در مورد سپاس گذاري صحبت كنيم. اکثر اوقات تمایل داریم که از شخصی  قدردانی کنیم ولی نمی توانیم از طریق زبان و کلمات…

ادامه مطلب