ساختار پایان نامه

چگونگی ساختار پایان نامه

چگونگی ساختار پایان نامه  پایان نامه یا رساله  نوشتاری می باشد که دانشجویان در رابطه با موضوع  رشته تحصیلی خود و برای کسب مدرک تحصیلی آن را ارائه می‌دهند.  در پایان نامه دانشجویان باید موضوع یا پرسشی را مورد ارزیابی قرار دهند و از طریق تجزیه و تحلیل آن و یا انجام آزمایش به آن…

ادامه مطلب
پایان نامه کارشناسی

آموزش جامع ساختار پایان نامه کارشناسی

آموزش جامع ساختار پایان نامه کارشناسی  فعالیت های دانشگاهی و پایان نامه کارشناسی دارای جایگاه بخصوصی  می‌باشد این جایگاه هنگامی موثر می باشد که آموزش پژوهش مدار باشد. تحصیلات تکمیلی جزوه مهم ترین فعالیت پژوهشی هنگام تحقیق محسوب می‌شود و در دانشگاه  حائز اهمیت می باشد.  به صورت کلی تحصیلات تکمیلی فرایندی  می باشد که…

ادامه مطلب