شبيه سازي در پايان نامه

شبیه سازی در انجام پایان نامه

نحوه شبیه سازی برای انجام پایان نامه  برای انجام پایان نامه دانشجویان باید با قوانین و اصول  پایان نامه آشنایی پیدا کند.  یکی از این قانون ها بهره گیری از شبیه سازی پایان نامه می باشد. امکان دارد دانشجویان کمتر با این موضوع روبرو شده اند و تا به حال با جمله شبیه سازی براي…

ادامه مطلب
روش فرا تحليل

روش فرا ترکیب پایان نامه

روش فرا ترکیب در انجام پایان نامه  دانشجویان می توانند برای تحقیق خود از شیوه های گوناگونی استفاده کنند و بر اساس موضوع تحقیق پایان نامه خود یکی از روش های تحقیق را مورد انتخاب قرار دهند. یکی از شیوه های پژوهش برای نوشتن پایان نامه و تحقیق روش فراترکیب می باشد. تحقیق فراترکیب جزو…

ادامه مطلب
انجام تحليل آماري

روش تجزیه و تحلیل آماری

روش تجزیه و تحلیل آماری  با گذر زمان توسعه تکنولوژی و دانش های علمی برای گردآوری اطلاعات، تفسیر آنها، تجزیه و تحلیل آماری موضوعات مختلف و شیوه ارائه آن‌ها تغییر یافته است. علاوه بر این با توسعه پیدا کردن علم انسان ها، شیوه های پژوهش و ابزار پژوهش هم در حال گسترش می باشد. یکی…

ادامه مطلب
ابزار پژوهش

ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش

ابزار پژوهش در پایان نامه | ابزار پژوهش در پروپوزال از اساسي ترين پارامترها در نوشتن پايان نامه ابزار پژوهش در پايان نامه يا ابزار پژوهش در پروپزال مي باشد. گرداوری اطلاعات| ابزار گرداوری اطلاعات گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات و ابزار پژوهش یکی از اصلی ترین قسمت های یک پژوهش و یا…

ادامه مطلب
جامعه آماری و نمونه احتمالی در پایان نامه

جامعه آماری و نمونه احتمالی

جامعه آماری پايان نامه و نمونه احتمالی | جامعه آماری پژوهش جامعه آماری پايان نامه و نمونه احتمالی در پایان نامه از مهم ترین مباحث اولیه در یک تحقیق می باشد. جامعه آماری پايان نامه جامعه آماري پايان نامه و روش نمونه گیری در پژوهش چیست؟ یک پژوهشگر کار خود را با آمار توصیفی شروع…

ادامه مطلب