روش مشاهده در انجام پايان نامه

روش مشاهده در پایان نامه

روش مشاهده در پایان نامه  روش مشاهده در پایان نامه جزو یکی از ابزارهای کم هزینه برای نوشتن پایان نامه می باشد. روش مشاهده همانند سایر شیوه‌های تحقیق  دارای اصول و قوانین بخصوصی می باشد.  موسسه ترسیم دانش با به کارگیری این مقاله دانشجویان را با یکی از ابزارهای پر اهمیت برای نوشتن پایان نامه…

ادامه مطلب
تحقيقات ميداني

تحقیقات میدانی

تحقیقات میدانی چیست؟  شیوه های متعددی برای گردآوری اطلاعات در رابطه با تحقیق موجود می باشد که یکی از آنها شیوه ها تحقیقات میدانی محسوب می شود.  تحقیق میدانی در تحقیقات کیفی  کاربرد دارد.  بهره گیری از این شیوه احتیاج به شناخت، خصوصیات و کاربرد آن دارد. تحقيقات ميداني موسسه ترسیم دانش با استفاده از…

ادامه مطلب