تحلیل داده های کیفی

تعریف شاخص ایندکس

تعریف شاخص ایندکس انجام تحلیل آماری در حال حاضر شاخص های پر اهمیت در علم و دانش جای قضاوت در رابطه با کمیت و کیفیت تولیدات اشخاص، نهادها و موسسه ها در کشور می باشد.  شاخص کمی در عرضه علم و دانش مقدار مقاله های علمی و تحقیقی انتشار یافته در مجلات علمی نمایش شده…

ادامه مطلب
معادلات ساختاری

روش مدل سازی معادلات ساختاری

روش مدل سازی معادلات ساختاری  برای ارزیابی ارتباط میان متغیرها تلاش های فراوانی انجام شده است که یکی از این شیوه ها مدل معادلات ساختاری یا تجزیه چندین متغیر با متغیرهای دیگر می باشد. کلمه مدل معادلات ساختاری به یک سری مدل های عمومی اشاره دارد که می‌توان به تجزیه عاملی تاییدی، مدل ساختاری  کلاسیک، …

ادامه مطلب
تجزیه و تحلیل آماری

نحوه استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی

نحوه استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی  تحلیل داده های کیفی به اطلاعاتی گفته می‌شود که عدد و ارقام در آن موجود نمی باشد و هر چیزی که در آن وجود دارد مطالب، نماد ها، جملات و همچنین تصاویر می باشد.  تحلیل داده های کیفی معمولاً به وسیله مصاحبه های عمیق جمع آوری…

ادامه مطلب
تحلیل داده های کیفی

تحلیل داده های کیفی تم یا مضامین

تحلیل داده های کیفی تم یا مضامین  یکی از شیوه‌های تحلیل داده های کیفی شیوه تحلیل تم یا مضامین می باشد. موسسه ترسیم دانش با استفاده از این مقاله قصد دارد تا به معرفی تحلیل تم و  مراحل آن بپردازد.  تحلیل تم شیوه ای برای مشخص کردن تجزیه و بازگو کردن الگو های موجود در…

ادامه مطلب
تحلیل داده های کیفی

مروری بر پژوهش کیفی و نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی

مروری بر پژوهش کیفی و نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی  شیوه های متعددی برای تحلیل داده های کیفی و دسته بندی اطلاعات گردآوری شده در پژوهش کیفی موجود می باشد که به نوع پژوهش و مورد کاوی آنها بستگی دارد. هنگام پژوهش کیفی بعد از جمع آوری اطلاعات قدم بعدی تجزیه اطلاعات می باشد.…

ادامه مطلب

روش های نوشتن پرسشنامه رهبری

روش های نوشتن پرسشنامه  رهبری چند عاملی و کاربرد آن روش های نوشتن پرسشنامه رهبری چند عاملی  به این صورت می باشد که در آغاز کار از ۷۸ مدیر اجرایی درخواست شد تا خصوصیات یک رهبر موثر را شرح دهند و  عامل اهمیت آنها را بازگو کنند و عقایدشان را در رابطه با نحوه عمل…

ادامه مطلب
فصل چهارم پایان نامه

نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی

نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی  بهره گیری از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی در حال حاضر رو به گسترش می باشد.  تحقیق های کیفی به تحقیق هایی گفته می شود که اطلاعات کسب شده از آن از طریق شیوه های آماری و یا سایر ابزارهای کمی  به دست نمی آید. در حال حاضر…

ادامه مطلب
تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل داده های پایان نامه

روش های تجزیه و تحلیل داده های پایان نامه  با گسترش پیدا کردن علم و دانش ابزارهای  تازه و جدید برای گردآوری،  شرح و توصیف،  تجزیه و تحلیل آماري، منتقل و ارائه اطلاعات از طریق محققان عرضه شده است. در حال حاضر شیوه‌های پژوهش در حال گسترده شدن می باشد. پس الزامی می باشد پژوهشگران،…

ادامه مطلب