روش بهينه كاوي

بهينه كاوي

بهینه کاوی چیست؟ | چرا از بهينه كاوري استفاده مي كنيم؟  بهینه کاوی یک نوع فرایند اندازه گیری برای مقایسه عملکردهای تجاری با عملکردهای قابل قیاس در نهادها برای کسب اطلاعات به منظور کمک به نهادها می باشد که این فرآیند بهبود ها را شناسایی کرده و آنها را انجام می دهد. پژوهشگر گرامي جهت…

ادامه مطلب