رساله حسابداري

آموزش انجام مقاله حسابداری

آموزش جامع انجام مقاله حسابداری دكترا  جهت کسب کردن مدرک دکترا در رشته حسابداری مانند سایر رشته های دیگر انجام مقاله حسابداری الزامی می باشد. رشته ی حسابداری در مقطع دکترا دارای دو گرایش حسابداری و حسابرسی می باشد که دانشجویان در مقطع دکترا در هر کدام از گرایش ها که به تحصیل مشغول باشند…

ادامه مطلب