انتخاب موضوع رساله دکترا

آموزش انتخاب موضوع پایان نامه

آموزش انتخاب موضوع پایان نامه  انتخاب موضوع پایان نامه تعیین کننده زمینه تحقیق و پژوهش در رابطه با رشته و گرایش دانشجو محسوب می شود. دانشجویان باید جهت انتخاب موضوع پایان نامه چند ماه پیش از آغاز زمان انجام به پایان نامه اقدام کند و در رابطه با آن به پژوهش و بررسی بپردازد. این…

ادامه مطلب
انتخاب موضوع پايايان نامه

 انتخاب موضوع پایان نامه دکتری

انتخاب موضوع پایان نامه دکتری  برای انتخاب موضوع پایان نامه دکتری دانشجویان باید برای نگارش و تدوین آن  برنامه ریزی دقیق برای انجام پایان نامه خود  آشنایی پیدا کنند که موسسه ترسیم دانش با کادر مجرب و ماهری که دارد می تواند به دانشجویان را در این زمینه کمک کنند. انتخاب موضوع رساله دكتري نکات مهم…

ادامه مطلب