دعوت به همكاري در پايان نامه

استخدام پژوهشگر

دعوت به همكاري پژوهشگر موسسه تحقیقاتی ترسيم دانش با 12 سال سابقه کار، از محققین و پژوهشگران رزومه قابل قبول برای کار تمام وقت يا پاره وقت برای مشاوره در انجام پايان نامه، رساله دكتري، تحليل آماري، استخراج مقاله، تدوين پروپوزال و … در رشته های مختلف علوم انسانی، فنی و مهندسی و سایر رشته…

ادامه مطلب