مصاحبه نيمه ساختار يافته

مصاحبه نیمه ساختار یافته

نحوه مصاحبه نیمه ساختار یافته مقاله  یکی از شیوه های گردآوری اطلاعات در پژوهش مصاحبه  به خصوص مصاحبه نيمه ساختار يافته می باشد. دانشجویان باید بهره گیری از شیوه ی مصاحبه، انواع و اقسام آن را  بشناسند. طبق موضوع و اطلاعات مورد احتیاج خود یک شیوه را برای انجام پایان نامه انتخاب کنند. موسسه ترسیم…

ادامه مطلب
ابزار پژوهش

ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش

ابزار پژوهش در پایان نامه | ابزار پژوهش در پروپوزال از اساسي ترين پارامترها در نوشتن پايان نامه ابزار پژوهش در پايان نامه يا ابزار پژوهش در پروپزال مي باشد. گرداوری اطلاعات| ابزار گرداوری اطلاعات گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات و ابزار پژوهش یکی از اصلی ترین قسمت های یک پژوهش و یا…

ادامه مطلب